ธารน้ำใจ

การช่วยเหลือบ้านผู้สูงอายุ

ขอขอบคุณสำหรับหน่วยงานต่างๆและผู้ที่มีน้ำใจดี

ช่วยเหลือบ้านพักผู้สูงอายุในทุกๆด้าน

ดังมีรายนามต่อไปนี้

&.หน่วยงานหรือองค์กร

 • สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย สมาคมการท่องเที่ยวเชิงแพทย์ไทย บริจาคปัจจัยและสิ่งของเผื่อผู้สูงอายุ
 • สำนักกฎหมายสรยุทธ บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและข้าวสารอาหารแห้งที่จำเป็นสำหรับผู้สูงายุ
 • โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ ได้บริจาคสิ่งของและจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ
 • บริษัทแนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด บริจาคผักและผลไม้ให้กับบ้านผู้สูงอายุ
 • บริษัทพัมคิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาคเก้าอี้สีขาว 100 ตัว
 • บริษัทบ้านสิริบริการ จำกัด
 • กลุ่มครอบครัวฆราวาสคามิลเลียน ประเทศไทย

&.รายนามบุคคล

 • คุณจันทราวดี เคียงศิริ
 • คุณศรีกุล วัฒนโสภณ
 • คุณสุวัชรี โตพิบูลย์พงศ์
 • คุณมณีวรรณ วิเศษบุญชัย
 • คุณธนันฉาย ฮีมินกุล
 • ญาติผู้สูงอายุคุณแม่ชูใจ
 • และผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามทุกท่าน

    

    

       


14 มีนาคม 2561

ผู้ชม 1009 ครั้ง

Engine by shopup.com