ระเบียบการ

 

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

เข้าพักในบ้านผู้สูงอายุ

@.เงื่อนไขการรับสมัคร

 • r. ผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ โดยความสมัครใจ
 • r. ผู้ป่วยพักฟื้นหลังการรักษาพยาบาล
 • r. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีอาการทางจิตและไม่เป็นผู้ที่เสพสิ่งเสพติด
 • r. ต้องมีญาติหรือผู้อุปการะรับรองและสามารถสนับสนุนค่าบริการได้

 #.เอกสารผู้สูงอายุ(ผู้สมัคร)

 • r. สำเนาบัตรประชาชนผู้สูงอายุ
 • r. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สูงอายุ

 $.หลักฐานผลการตรวจของผู้สูงอายุในโรงพยาบาลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • r. ผลตรวจระดับน้ำตาล                        
 • r. ผลตรวจระดับไขมันของเลือด
 • r. ผลตรวจการทำงานของตับ                
 • r. ผลตรวจการทำงานของไต
 • r. ผลตรวจวัดความดันโลหิต                  
 • r. ฟิล์มเอกซ์เรย์ปอด และผลอ่าน
 • r. บัตรประจำตัวของโรงพยาบาล            
 • r. บัตรนัดของแพทย์
 • r. ประวัติการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ

 ฿.สิทธิการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ

 • r. บัตรทอง 30 บาท (ถ้ามี)                    
 • r. บัตรสิทธิเบิกต้นสังกัดหรือสิทธิอื่นๆ (ถ้ามี)

 &.เอกสารผู้สนับสนุน/ญาติอย่างน้อย 2 คน

 • r. สำเนาบัตรประชาชนผู้สนับสนุน/ญาติ
 • r. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สนับสนุน/ญาติ

    ...เมื่อญาติของผู้สูงอายุจัดเตรียมเอกสารตามที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วกรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ เพื่อยื่นเอกสารและนัดวันเข้าพักตามลำดับ.

 ***.เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าพัก ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ "หน้าหลัก" ด้านล่างของเวปไซค์นี้ ขอบคุณครับ.***

 


25 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 10176 ครั้ง

Engine by shopup.com