จุดเริ่มต้นบ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน พัฒนาการ กรุงเทพฯ

      

  บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียนพัฒนาการ เริ่มต้นดำเนินกิจการโดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่คุณจันทราวดี เคียงศิริได้มีความประสงค์ที่จะมอบที่ดินและอาคารประกอบของโรงแรมบางกอกรามาให้กับมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยตามเจตนารมณ์ของคุณฉลอง เคียงศิริผู้เป็นบิดา เพื่อให้ทางมูลนิธิฯ ใช้พื้นที่ดำเนินงานเป็นบ้านผู้สูงอายุหรือคลินิกเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย โดยมีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการระหว่างคุณจันทราวดี เคียงศิริกับประธานมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย

  ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2555 จึงได้มีการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกระหว่างคุณจันทราวดี เคียงศิริและประธานบริหารมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยในขณะนั้น คือ บาทหลวงเชิดชัย เลิศจิตรเลขา พร้อมกับคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิฯ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการรับบริจาคที่ดินดังกล่าวจำนวน 4 แปลง แปลงที่หนึ่งจำนวน 13 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา, แปลงที่ 2 จำนวน 2 งาน 39 ตารางวา, แปลงที่ 3 จำนวน 2 งาน 85 ตารางวาและแปลงที่ 4 จำนวน 1 งาน 21 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคาร 9 ชั้นจำนวน 1 หลัง อาคาร 2 ชั้น 1 หลังและบ้านเดี่ยวอีกจำนวน 117 หลัง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 1546 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หลังจากนั้นมีการประชุมร่วมกันอีกหลายครั้ง เพื่อดำเนินงานตามขั้นตอนการเปิดบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุและการมีการโอนสิทธิเหนือพื้นดินทั้ง 4 แปลงให้กับทางมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2555 ซึ่งเป็นการโอนกรรมสิทธิ์แบบไม่มีค่าตอบแทนให้กับมูลนิธิฯ ตลอดชีวิตของเจ้าของที่ดิน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ได้มีการโอนตัวอาคาร 3 หลัง คือตึก 9 ชั้นจำนวน 1 หลังและตึก 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นการโอนให้แบบไม่มีค่าตอบแทนเช่นเดียวกัน 

  มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการเปิดบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ชื่อว่า “บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน พัฒนาการ” เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555 ก่อน ที่จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการระหว่างคุณจันทราวดี เคียงศิริกับประธานมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2555 โดยเริ่มจากบ้านเดี่ยวจำนวน 1 หลังก่อน ในเดือนแรกของการเริ่มดำเนินงาน มีผู้สูงอายุเข้ามาพักอาศัยจำนวน 2 ท่าน มีเจ้าหน้าที่แรกเริ่มจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พยาบาลจำนวน 1 ท่าน เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุจำนวน 1 ท่าน และเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดจำนวน 1 ท่าน เมื่อการดำเนินงานได้เริ่มต้นได้ไม่นาน จึงมีผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่จำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ 

  บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน พัฒนาการได้รับการจดทะเบียนเป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิ คณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยใช้ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ในปีพ.ศ.2555, พ.ศ.2556 และพ.ศ.2557 หลังจากนั้นบ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน พัฒนาการก็ได้ดำเนินกิจการดูแลผู้สูงอายุมาจนถึงปัจจุบัน

     

 

 


25 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 8420 ครั้ง

Engine by shopup.com